Broodfok of Broodje Aap?

Wat is een Broodfokker?

Een broodfokker is volgens de gangbare theorie een fokker van gezelschapsdieren, meestal honden of katten, die fokt met als primair doel veel geld te verdienen, waardoor het welzijn van de dieren ondergeschikt wordt gemaakt aan de economische belangen.

Een dergelijke fokker let daarom niet op de gezondheid en het karakter van het dier.
De dieren worden gehouden in donkere stallen, zonder buitenlucht, krijgen nauwelijks eten en drinken, worden niet verzorgd, krijgen geen jaarlijkse vaccinaties, worden niet ontwormd…
Hierdoor verzwakt hun gezondheid en als ze niet meer of onvoldoende kweken sterven ze een gruwelijke dood.

Dit zijn praktijken die gestopt moeten worden en waar iedere professionele kweker en kweker-handelaar zich van distantieert.
De overheid doet jaarlijks heel veel inspanningen om dergelijke wantoestanden uit te roeien, en met succes.

Helaas is er momenteel een “heksenjacht” aan de gang. Veel professionele kwekers en kweker-handelaars worden er van beschuldigd een broodfokker te zijn, enkel en alleen maar omdat ze meer dan 2 rassen fokken en/of verkopen. Dit onder impuls van bekende personen die er een geheel verborgen agenda op nahouden. Als men weet wat boekenverkoop, fotoshoots, promocampagnes, magazines en dergelijke voor deze personen opleveren, kan men ook nagaan dat deze hun motieven niet zo heel zuiver op de graat zijn. Het verdienen van geld door anderen ongeoorloofd en ongefundeerd te beschuldigen van wanpraktijken is een daad die werkelijk voorbehouden is voor aasgieren.

Daarentegen promoten ze (bewust of onbewust) acties die echt niet door de beugel kunnen!
“Liefdadigheidsacties” voor straathonden en afgedankte honden uit het buitenland dient men dan ook grondig onder de loep te nemen.
Onder het mom van reddingsacties worden massa’s honden illegaal getransporteerd in onaangepaste vervoersmiddelen naar België. Deze honden worden niet aangegeven aan de officiële instanties, en komen zomaar ons land binnen. Dit betekent een reële bedreiging voor de volksgezondheid. Deze honden worden dan verkocht zonder in orde te zijn met vaccins en papieren. De nieuwe eigenaar is blij want hij denkt een hond te hebben gered! Maar eigenlijk kocht de eigenaar een kat in een zak, aan mensen die enkel maar oog hebben voor hun eigen geldgewin!

Zwartkwekers, meestal particulieren die er een lucratieve bijverdienste op na houden, zijn ook de mensen die professionele kwekers en kweker-handelaars ervan beschuldigen broodfokkers te zijn. Ondertussen verdienen ze goed zonder dat ze gecontroleerd worden, terwijl ze hun honden maar half kunnen verzorgen wegens onaangepaste huisvesting, en na de verkoop van de pups geen enkele verantwoordelijkheid moeten nemen naar de nieuwe eigenaars van de pup toe. Belastingen worden ook nog eens ontdoken enz… Dit zijn de mensen die met stenen gooien, ondertussen blijven ze zelf onder de radar opereren!

Daarom: beslis zelf waar je je pup koopt! Als je er een goed gevoel bij hebt, laat je dan niks wijsmaken door mensen die er geheel andere motieven op nahouden dan jezelf! Koop bij een professionele kweker of kweker-handelaar!