Europese puppies

Het welzijn van puppies tijdens het transport wordt geregeld op Europees niveau.

Er bestaan normen voor wat betreft de documenten die aanwezig moeten zijn, de geschiktheid van de puppies voor transport, de vervoermiddelen (weg- en luchtvervoer), behandeling van de puppies en transportomstandigheden, de beschikbare oppervlakte, reis- en rusttijden.

In het vervoermiddel moet steeds een document aanwezig zijn waarop de herkomst van de puppies, het tijdstip en de plaats van vertrek, de plaats van aankomst en de verwachte reisduur aangegeven zijn, alsook nog enkele andere documenten, namelijk: “vergunning als vervoerder”, en “certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel”.

Elke export van puppies dient aangevraagd te worden door de lokale exporteur aan het controle orgaan van het exporterende land.

Een door de overheid gecertificeerde dierenarts zorgt ervoor dat alle informatie in het Europese Traces systeem ingevoerd wordt zodanig dat men de zending van bij het vertrek tot bij de levering kan volgen.

Daarnaast voert deze dierenarts een controle uit op de puppies zelf en op het vervoermiddel dat zal gebruikt worden. De dierenarts zal ook alle paspoorten nazien en ter controle afstempelen.

Het adres van vertrek en van aankomst, het transportmiddel, de nummerplaat van het voertuig, het tijdstip van vertrek, het tijdstip van aankomst in het andere land en alle specificaties van de puppies worden geregistreerd in het Europese Traces systeem en deze documenten worden aan boord van het voertuig bijgehouden voor eventuele controles onderweg.

Voor het vervoer van puppies moet het vervoermiddel aan een aantal eisen voldoen vóór het mag ingezet worden om puppies te vervoeren. Zo mogen de puppies zich niet kunnen verwonden, moet het vervoermiddel hen bescherming bieden tegen slechte weersomstandigheden en mogen de puppies niet kunnen ontsnappen. Verder moet het vervoermiddel voorzien zijn van een antislipvloer, moet er voldoende ventilatie en verwarming zijn en moet er voldoende verlichting aanwezig zijn om de puppies goed te kunnen controleren. Jonge puppies moeten de beschikking hebben over strooisel.

Eerst wordt beoordeeld of een puppy wel geschikt is voor transport, en of het tijdens de reis ook geschikt zal blijven. Dit betekent dat de puppy gezond en in goede conditie moet zijn.

Het spreekt vanzelf dat de puppies goed behandeld moeten worden. Tijdens het vervoer moeten de puppies over voldoende stahoogte kunnen beschikken. Er moet ruimte zijn boven het hoofd van de puppies als zij in hun natuurlijke positie staan.

Het land van bestemming is door het Europese Traces systeem op de hoogte van de te verwachten leveringen en kan indien nodig hierop zijn inspecties afstemmen en gerichte controles uitvoeren.

Deze bepalingen worden voorgeschreven door VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97.